Digitaliserte publikasjoner

Norges Postmuseum arbeider med å tilgjengeliggjøre samlingene. Her finner du lenker til de av Postens sirkulærer og annet materiale som er digitalisert.

Postens sirkulærer

1850-1929 Statsarkivet i Bergen har i samarbeid med Norges Postmuseum på Lillehammer skannet Postens sirkulærer fra 1850 til 1929. 

 

Postens reglement