Norges Postmuseum / Hva skjer? / Dagshendelser / Skatter på hjul

Skatter på hjul

Fra
1. juni

Til
31. august

Tidspunkt
1. juni - 31. august

I Norges Postmuseum finner du Posten sin samling av historiske kjøretøy.

Posten har spilt en viktig rolle i utviklingen av samferdselen i Norge. Posttransporten har foregått på de fleste måter. Det har vært et nært samspill mellom nye kommunikasjonsmiddel og bedre postgang.

Her kan du blant annet se Norges eldste kjørbare, registrerte lastebil, en Fiat 15 Ter Lorry, 1914 modell. Lastebilen ble levert til Kristiansund postkontor i 1920 hvor den ble brukt frem til ca. 1932. Lastebilen ble solgt og hadde etter det flere eiere og ulik bruk, frem til Posten kjøpte restene av bilen til restaurering. Restaureringsarbeidet ble utført ved Postens bilverksted i Oslo. Bilen har deltatt i mange veteranbilløp og har vunnet mange priser.

Postmuseet har også en Volvo Duett modell 1956. Postverket hadde mange varebiler av denne typen i 1950- og 60- årene. Denne bilen ble brukt i Drammen postdistrikt til den ble solgt og senere fikk en skjebne som gårdsbil. Postverket kjøpte bilen tilbake og den sto ferdig restaurert, av Postens eget autoriserte verksted til Postens 350-års jubileum i 1997. Posten har mottatt restaureringsplakett fra Norges Veteranvognklubb, for riktig og god restaurering.

I museet kan de besøkende også finne en Harley Davidson 1200 cc. fra 1932. Postverket var tidlig ute med effektivisering, og startet allerede i 1926 å bruke motorsykler av denne typen i forbindelse med tømming av postkasser i Oslo. Om vinteren var postmotorsyklistene plaget av sykdom og forfrysninger, og dette var den del av årsaken til at motorsyklene ble byttet ut med biler i 1936.