Digitaliserte publikasjoner

Norges Postmuseum arbeider med å tilgjengeliggjøre samlingene. Her finner du lenker til de av Postens sirkulærer og annet materiale som er digitalisert.

Postens sirkulærer

Vi har hatt sirkulærer som gjelder Postvesenet helt fra dansketiden. Sirkulærene inneholder flere typer informasjon, det kunne være meldinger om nye frimerker, om postgangen, økonomi, personalsaker og mye annet. 

Sirkulærer 1856-1959 
Statsarkivet i Bergen har i samarbeid med Norges Postmuseum på Lillehammer skannet Postens sirkulærer.

 

 

Postens reglement

Publikasjonene inneholder lover, instrukser og bestemmelser som var gjeldende for Postvesenet. 

 

Dampskipsruter

I museets samling finnes ulike dampskipsruter, disse rutene er et godt kildemateriale angående postgangen. Vi jobber fortløpende med å digitalisere flere ruter som vi vil gjøre tilgjengelig her på våre nettsider.

 

Portotakster

 

Postgangen i landets postruter