Foto: Norges Postmuseum

Smakebiter fra Postens historie

Norges Postmuseum formidler ca. 370 år posthistorie. Her er noe av det vi kan fortelle mer om.

Fra gård til gård

Denne artikkelen gir en beskrivelse av postruten og postforholdene i Gudbrandsdalen på slutten av 1600-tallet. Langs veien hadde myndighetene pekt ut postgårder, og det var bøndene på disse gårdene som hadde i oppgave å frakte postsekken - både dag og natt.

Landpostbud

Landposttjenesten er populær både blant de som utfører tjenesten og blant de som betjenes.

Postboksens historie

Denne lille artikkelen handler om en av hverdagens selvfølgeligheter, om et redskap i postarbeidet som få tenker noe særlig over. Bak selvfølgelighetene ligger det alltid en historie.

Postførerverge

På grunn av urolige tider ble postførerne utstyrt med våpen.

Posthorn

Posthorn og postskilt (budbærermerke) ble ikke innført her i landet før i 1730. I andre deler av Europa kjenner man til bruk av posthorn allerede på 1500-tallet.