Foto: Norges Postmuseum
Norges Postmuseum / Utstillinger / Posten på skinner

Posten på skinner

"Posten på skinner" kan oppleves i den restaurerte postvognen på Maihaugen. Utstillingen gir et blikk inn i Postens reisetjeneste om bord på tog.

I jernbanepostekspedisjonene ble posten sortert og ekspedert. Ordningen var Postens spydspiss i moderniseringen av Norge som fant sted i andre halvdel av 1800-tallet.

I 1854 åpnet Norges første jernbanestrekning, Christiania - Eidsvold. Det ble fra starten forutsatt at det skulle sendes post med toget. Etter hvert ble det innredet egne postvogner.

I svært mange år var Posten og jernbanen uløselig knyttet sammen. For hver ny jernbanestump som ble anlagt, ble det etablert en postforbindelse.

For postfolkene var jernbanepostekspedisjonene en populær arbeidsplass på grunn av lønn og arbeidsmiljø. Etter 1960 ble jernabanepostekspedisjonene utkonkurrert av raskere og mer fleksible transportmetoder - flyet og bilen.

 

Postens reisetjeneste ombord på tog. Foto: Norges Postmuseum