Postvogn på Maihaugen, Lillehammer. Foto: Maihaugen.
Foto: Maihaugen

Posten på skinner

Utstilling

Hele dagen

Kom om bord i toget og se den effektive postsorteringen som foregikk her.

Foto: Siren Hjertenes/Norges Postmuseum

I jernbanepostekspedisjonene ble posten sortert og ekspedert. Ordningen var Postens spydspiss i moderniseringen av Norge som fant sted i andre halvdel av 1800-tallet. I 1854 åpnet Norges første jernbanestrekning, Christiania - Eidsvold. Det ble fra starten forutsatt at det skulle sendes post med toget. Etter hvert ble det innredet egne postvogner. I svært mange år var Posten og jernbanen uløslig knyttet sammen.

For hver ny jernbanestump som ble anlagt, ble det etablert en postforbindelse. For postfolkene var jernbanepostekspedisjonene en populær arbeidsplass på grunn av lønn og arbeidsmiljø.

Etter 1960 ble jernbanepostekspedisjonene utkonkurrert av raskere og mer fleksible transportmetoder - flyet og bilen.