Foto: Ukjent/ Norges Postmuseum

Fra 1. juni til 31. august tilbyr Norges Postmuseum på Maihaugen flere utstillinger og opplevelser for besøkende. Museet ivaretar et nasjonalt ansvar for posthistorie.  

Les mer

Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum