Vinterbilde, Norges Postmuseum
Camilla Damgård/Norges Postmuseum

Norges Postmuseum er åpent i perioden 1. juni til 31. august. Museet ivaretar et nasjonalt ansvar for posthistorie.

Les mer