Postmann på historisk rød postmotorsykkel med sidevogn foran Postgården på Maihaugen.
Foto: Esben Haakenstad/Norges Postmuseum

Til 31. august tilbyr Norges Postmuseum på Maihaugen utstillinger og opplevelser for besøkende. Museet ivaretar et nasjonalt ansvar for posthistorie.  

Les mer

Digitalt Museum

Her kan du søke i Norges Postmuseums samling.

Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum
Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum