Postmann på historisk rød postmotorsykkel med sidevogn foran Postgården på Maihaugen.
Foto: Esben Haakenstad/Norges Postmuseum

Fra 1. juni til 31. august tilbyr Norges Postmuseum på Maihaugen flere utstillinger og opplevelser for besøkende. Museet ivaretar et nasjonalt ansvar for posthistorie.  

Les mer

Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum
Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum
Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum