Fra 1. juni tilbyr Norges Postmuseum flere utstillinger og opplevelser for besøkende. Museet ivaretar et nasjonalt ansvar for posthistorie. Norges Postmuseum ligger i byavdelingen på Maihaugen. 

Les mer

Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum
Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum
Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum