Uniformsutstilling
Foto: Norges Postmuseum

Å bære en historie – Postens uniformer (1899–2017)

Fra
21. mai

Til
13. oktober

Hele dagen

Utstilling som viser utviklingen av uniformer fra forskjellige stillingsområder i Posten.

Postuniformer har utviklet seg fra å ha et stramt dresspreg med blanke knapper og distinksjoner, til å bli praktiske og funksjonelle profilklær. Uniformer er, og har vært, et viktig symbol for Posten. Man får raskt en ide om hvilken virksomhet den som bærer en uniform tilhører.

Posten ble etablert i 1647 og er dermed en av de eldste virksomhetene i Norge. Egne postuniformer ble derimot ikke lansert før mot slutten av 1800-tallet. Dette hadde sammenheng med at Posten vokste i denne perioden, og at behovet for synlighet ble større.

Helt fra de første uniformene og frem til dagens uniform, har Postens ledelse gitt klare føringer for hvordan klærne skal være. Det var mange hensyn å ta, slik som forskjeller mellom stillingsgrupper og arbeidsområder.

 

Utstillingen kan sees i andre etasje i Postgården.