Plakat fra Postmuseet Maihaugen, Lillehammer
Foto: Maihaugen

Post underveis

Utstillingen "Post underveis" ligger i Postgården i Byen på Maihaugen. 

Fra
12. juni

Til
31. august

Tidspunkt
Hele dagen

Utstillingen "Post underveis" tar for seg Postens historie gjennom nesten 370 år, fra den tiden brev ble sendt med egne kurerer og til i dag da mye informasjon kun sendes elektronisk per e-post eller sms.
I første etasje er det innredet postkontorer fra forskjellige perioder, helt fram til "Post i butikk"-konseptet.

Postverket var en aktiv filmprodusent. Noen av filmene som ble laget vises i filmrommet i første etasje.

I andre etasje kan du vandre gjennom tablåer fra postens historie. Møt Hannibal Sehested som på kong Christian IVs vegne organiserte postvesenet i Norge i 1647. Møt en postfører med postførerverge, et våpen som både var skyte- og stikkvåpen. Møt landpostbudet på hjemmebesøk og se hvilke transportmidler posten har brukt gjennom tidene. 

I andre etasje har vi også en liten kunstutstilling, Postens historie sett med kunstnerøyne.