Plakat fra Postmuseet Maihaugen, Lillehammer
Foto: Maihaugen

Post underveis

Fra
21. mai

Til
13. oktober

Hele dagen

Utstillingen "Post underveis" ligger i Postgården i Byen på Maihaugen. 

Utstillingen "Post underveis" tar for seg Postens historie gjennom nesten 375 år, fra den tiden brev ble sendt med egne kurerer og til i dag da mye informasjon kun sendes elektronisk per e-post eller sms.
I første etasje er det innredet postkontorer fra forskjellige perioder, helt fram til "Post i butikk"-konseptet.

Postverket var en aktiv filmprodusent. Noen av filmene som ble laget vises i filmrommet i første etasje.

I andre etasje kan du vandre gjennom tablåer fra postens historie. Møt Hannibal Sehested som på kong Christian IVs vegne organiserte postvesenet i Norge i 1647. Møt en postfører med postførerverge, et våpen som både var skyte- og stikkvåpen. Møt landpostbudet på hjemmebesøk og se hvilke transportmidler posten har brukt gjennom tidene. 

I andre etasje har vi også en liten kunstutstilling, Postens historie sett med kunstnerøyne.