Om Norges Postmuseum

Siden 1947 har Norges Postmuseum ivaretatt og formidlet posthistorie. Etter å ha vært lokalisert i Oslo i alle år, flyttet Norges Postmuseum sommeren 2003 til Maihaugen på Lillehammer.