Foto: Norges Postmuseum

Tilgjengelighet

Informasjon til deg med funksjonshemming eller andre spesielle behov.

Norges Postmuseum viser utstillinger i Postgården og Postvognen som er plassert i byavdelingen på Maihaugen. Det er ingen skilting til museet, men plasseringen er markert på områdekart tilgjengelig i informasjonssenteret ved hovedinngangen.

Postgården

Postgården i Byen er tilrettelagt for bevegelseshemmede, bygningen har to innganger slik at man også kan komme inn med rullestol. Med rullestol eller barnevogn benyttes inngangen i bakgården. I Postgården vises utstillingen «Post underveis» i to etasjer. Det er stolheis opp til utstillingen i 2. etasje. Utstillingen presenterer posthistorien i tablåer og på dataskjermer, utstillingen er ikke tilrettelagt for syns- og hørselshemmede. I tillegg er det tegneaktiviteter for barn på loftet, til loftet må trappene benyttes.

Toaletter

Toaletter finnes i Postgårdens kjeller. Toalettene er ikke spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere, det finnes tilrettelagte toaletter i Maihaugens besøkssenter.

Postvognen

I Postvognen presenteres utstillingen «Posten på skinner». Oppstigningen til toget består av bratte trinn, det er handtak på sidene. Vi gjør derfor besøkende oppmerksom på at utstillingen ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere eller andre med nedsatt gangfunksjon.