Postens historie
Foto: Ukjent/Norges Postmuseum

Postens historie

Norges Postmuseum formidler ca. 375 år posthistorie. Her er noe av det vi kan fortelle mer om.