Norges Postmuseum, Maihaugen, Lillehammer
Foto: Norges Postmuseum

Utforsk samlingene

Norges Postmuseum på Maihaugen har et bibliotek, en gjenstandssamling, uniformssamling og et fotoarkiv.

I gjenstandssamlingen, som inneholder objekter knyttet til postarbeid og Posten Norge AS, finner du gjenstander fra slutten av 1700-tallet og frem til i dag.

I fotosamlingen finner du blant annet bilder av postfolk i arbeid, postkontorer, postvogner, postbiler, samt tog og fly som har blitt brukt til frakt av post. I fotosamlingen finner du også digitale versjoner av stempelavtrykk fra ulike poststeder i Norge.

Museets bibliotek kan besøkes etter avtale og er et spesialbibliotek for posthistorie og filateli.

Norges Postmuseum skal som kulturhistorisk museum dokumentere, bevare, forske og formidle kunnskap om Posten Norge AS sitt virke. En viktig del av museets virksomhet er å samle historiske kilder som gjenstander, fotografier, film, bøker, og formidle disse til alle som søker kunnskap om våre samlinger.

Bibliotek

Norges Postmuseums bibliotek kan besøkes etter avtale.

Digitalt Museum

Her kan du søke i Norges Postmuseums samling.

Postrevyer på YouTube

Se de flotte postrevyene som ble laget hvert år fra 1959 til 1978. Filmene gir deg et unikt innblikk i samfunnslivet og Postens begivenheter.

Eksterne lenker

Her finner du lenker til Posten, andre postmuseer, posthistorie og filateli.

Poststedsdatabasen

Her kan man søke etter postnummer, stedsnavn eller kommune. Poststedsdatabasen, som er tekstbasert er i første rekke ment for de som er interessert i lokalhistorie, lokal posthistorie og filateli.

Utlån

Les våre retningslinjer og betingelser for utlån.