Norges Postmuseum, Maihaugen, Lillehammer
Foto: Norges Postmuseum

Utforsk samlingene

Norges Postmuseum på Maihaugen har et bibliotek, en gjenstandssamling, uniformssamling og et fotoarkiv.

I gjenstandssamlingen, som inneholder objekter knyttet til postarbeid og Posten Norge AS, finner du gjenstander fra slutten av 1700-tallet og frem til i dag.

I fotosamlingen finner du blant annet bilder av postfolk i arbeid, postkontorer, postvogner, postbiler, samt tog og fly som har blitt brukt til frakt av post. I fotosamlingen finner du også digitale versjoner av stempelavtrykk fra ulike poststeder i Norge.

Museets bibliotek kan besøkes etter avtale og er et spesialbibliotek for posthistorie og filateli.

Norges Postmuseum skal som kulturhistorisk museum dokumentere, bevare, forske og formidle kunnskap om Posten Norge AS sitt virke. En viktig del av museets virksomhet er å samle historiske kilder som gjenstander, fotografier, film, bøker, og formidle disse til alle som søker kunnskap om våre samlinger.