logo
Foto: Posten Norge
Norges Postmuseum / Utstillinger / Tidligere utstillinger / Norske frimerker - friluftsliv i miniatyr

Norske frimerker - friluftsliv i miniatyr

Tidligere utstilling

Tidspunkt
2015

I 2015 viste Norges Postmuseum en frimerkeutstilling med det overordnede temaet «friluftsliv». Utstillingen ble vist i forbindelse med Friluftslivets år 2015. 

Frimerkemotivene viser ulike muligheter for aktiviteter i friluftslivet, samt mange flotte motiver fra Norges rike flora og dyreliv. Også de frivillige organisasjonene som tilrettelegger for sikker og allmennyttig bruk av naturen, ble viet oppmerksomhet gjennom ulike frimerkemotiv.

Utstillingen viste det varierte og spennende landskapet til Norge gjennom frimerker som ble geografisk plassert på et norgeskart. Også gjenstander knyttet til ulike motiver ble vist frem. Til sammen besto utstillingen av godt over hundre frimerker. En blanding av nye og gamle frimerker, der alle tiårene fra 1930 var representert.

Utstillingen sto plassert i 2. etasje i besøkssenteret på Maihaugen.