Norges Postmuseum, Maihaugen, Lillehammer
Foto: Norges Postmuseum

Norges Postmuseums historie

Norges Postmuseum ble etablert i 1947. Museet ivaretar et nasjonalt ansvar for posthistorie. Etter å ha vært lokalisert i Oslo i alle år, flyttet Postmuseet sommeren 2003 til Maihaugen på Lillehammer.

Den 6. juni 2004 åpnet den posthistoriske utstillingen i Postgården i bymiljøet på Maihaugen. Her kan besøkende med posthistorisk interesse følge Postens ca. 370-årige historie som viktig aktør i norsk samfunns- og næringsliv. I sommersesongen er Postgården betjent av en postmester. Resten av året er utstillingen åpen på forespørsel. Maihaugen og Norges Postmuseum har eget stempel, slik at det er mulig å sende brev og postkort herfra.

Norges Postmuseum på Maihaugen har et bibliotek, en gjenstandssamling, uniformssamling og et fotoarkiv. Deler av gjenstands- og fotosamlingen er tilgjengelig for søk på internett, se Digitalt Museum.

Postmuseets tidligere utstilling i Dronningensgt. 15 i Oslo. Foto: Ukjent/ Norges Postmuseum