Postgården
Foto: Norges Postmuseum

Postgården

I Postgården på Maihaugen formidles historien til Posten, en av Norges eldste bedrifter.

Foto: Siren Hjertenes/Norges Postmuseum

I Postgården finner du den historiske utstillingen «Post underveis».  I bakgården vises Postens historiske kjøretøy, utstilt i en egen postgarasje. Her vises blant annet en 1200 cc Harley Davidsson med sidevogn fra 1932. Den ble brukt i arbeidet med å tømme postkasser i Oslo i begynnelsen av 1930-årene.

 

Postgården består av en hovedbygning med uthus og vognskjul. Gården ble satt i stand for å formidle norsk posthistorie. Hovedbygningen ble oppført som pakkhus av trelasthandler Andreas Halmrast midt på 1860-tallet og sto plassert i Lillehammer sentrum i Storgaten 82. Bygningen ble demontert i 1974 og gjenreist på Maihaugen i 2004.