Postens historie

Den 17. januar 1647 ble Postverket opprettet av Hannibal Sehested – dansk stattholder i Norge. Nederlenderen Henrik Morian fikk enerett til å drive Postverket mot en årlig godtgjørelse.

Milepæler i Postens historie:

 • 1647: Postverket opprettes.
 • 1758: De fleste «postbøndene» får lønn, og ordningen med poståpnerier blir formalisert.
 • 1814: Norge har 25 postkontor, 6 postekspedisjoner og 97 poståpnerier.
 • 1827: Postverket blir landets første dampskipsreder ved anskaffelse av «Constitutionen» og «Prinds Carl» for å bedre postgangen langs kysten og til utlandet.
 • 1827: Pakkeposttjenesten blir formelt innført.
 • 1854: Posten er med ved etableringen av den første jernbanen fra Christiania til Eidsvoll. Jernbaneloven fra 1848 la til grunn at posten skulle sendes med jernbanen og at poståpneriene skulle legges til stasjonene.
 • 1855: Det første norske frimerket blir utgitt.
 • 1855: Første telegraflinje mellom Christiania og Drammen. Der telegraflinjene sluttet, overtok Posten.
 • 1872: Postkortet introduseres.
 • 1871: Ny postlov innfører forenklet prissystem med innenlands porto, postbokser på postkontorene og postkasser på adressatenes dører.
 • 1885: Landposttjenesten etableres.
 • 1893: Hurtigruten etableres til Nord-Norge, og Posten er med om bord.
 • 1903: Den første frankeringsmaskinen blir tatt i bruk. Den var en norsk oppfinnelse.
 • 1920: Første offisielle flyrute åpnes, og Posten er med.
 • 1943: Norge får postgiro.
 • 1950: Norges Postsparebank opprettes.
 • 1952: Ny postkasselov definerer at alle skal ha postkasse.
 • 1968: Postnummer innføres for å kunne håndtere store postmengder.
 • 1976: Oslo postterminal og Postgirobygget tas i bruk. Bygges om i 2003.
 • 1984: Overgang fra innholdsbasert klassifisering av brevpost til prising etter fremsendingstid; A-, B- og C-post.
 • 1995: Postbanken etableres som frittstående bankvirksomhet etter sammenslåing av Postbanken og Postgiro.
 • 1995: Statens Datasentral (SDS) kjøpes av Posten, fusjoneres med Postens Datasentral og får navnet Posten SDS (nå Evry).
 • 1996: Posten går fra å være forvaltningsbedrift til å bli statsaksjeselskap 1. desember med «begrenset ansvar»: Posten Norge BA.
 • 2000: Postens planer for omlegging av postkontor til Post i Butikk blir godkjent av Stortinget.
 • 2000: Posten kjøper OSC/Wajens og vil satse på tyngre gods.
 • 1998-2000: Posten kjøper budbilfirmaet TSI og blir størst i Norden på ekspress. Fra 2003 omprofilert til Box.
 • 2001: Posten SDS omorganiseres og endrer navn til ErgoGroup.
 • 2002: Stortinget omgjør Posten til rent aksjeselskap 1. juli: Posten Norge AS.
 • 2002: Posten kjøper CityMail og tar opp konkurransen på det svenske postmarkedet.
 • 2003: Postmuseet flyttes til Maihaugen på Lillehammer.
 • 2006: Posten kjøper Frigoscandia, OptiMail AB og etablerer CityMail i Danmark.
 • 2004: Posten kjøper Nor-Cargo.
 • 2005: Posten inngår ny avtale med DnBNOR/Postbanken om formidling av banktjenester fram til 2013.
 • 2006: ErgoGroup kjøper norske Allianse ASA og svenske SYSteam.
 • 2007: Posten kjøper den svenske transport- og logistikkgruppen Transflex.
 • 2007: Grunnsteinen for Østlandsterminalen og Robsrud i Lørenskog legges ned av samferdselsminister Liv Signe Navarsete og konsernsjef Dag Mejdell.
 • 2007: ErgoGroup kjøper Bekk Consulting.
 • 2008: Lanserer ny merkevare, Bring, og moderniserer Posten-logoen.
 • 2008: Starter omlegging av 124 postkontor til Post i Butikk etter klarsignal fra Stortinget.
 • 2008: Bring Citymail ekspanderes geografisk i Sverige til 52% husstandsdekning.
 • 2009: Mer brev og post overføres fra veitransport til jernbane. Brev og pakker fra Oslo – Bergen flyttet til jernbanen.
 • 2009: Posten kutter ut reklamedistribusjon på fredag og lørdag for å tilpasse kapasiteten til volumfall.
 • 2009: Systematisk HMS-satsing gir innsparinger på fremtidige pensjons- og forsikringsavtaler tilsvarende 100 millioner kroner årlig.
 • 2009: Bring setter opp eget godstog mellom Oslo og Rotterdam – og oppnår store miljøgevinster av å flytte transportene fra vei til bane.
 • 2009: Bring Citymail Danmark innstiller postdistribusjon i København.
 • 2010: Nytt postkontorkonsept lanseres for å tilpasse postkontorene til nye kundebehov og mindre trafikk.
 • 2010: 29. januar åpner Postens Østlandsterminal – og Kong Harald står for den offisielle åpningen.
 • 2011: Bring Frigo kjøper Coldspeds svenske fryselagervirksomhet av Schenker AB.
 • 2011: Norges nye digitale postsystem, Digipost, blir åpnet 4. april.
 • 2011: Posten Norge kjøper de svenske logistikkforetakene Ytrans og Intertranspedia.
 • 2011: Posten Norge kjøper Toms Transport & Budservice, som skal bli en del av Bring Express.
 • 2011: Samferdselsdepartementet forlenger Postens konsesjon med ett år til 31. desember 2012.
 • 2012: Posten oppretter en egen divisjon for e-handel for å ta en ledende nordisk posisjon i dette sterkt voksende markedet.
 • 2012: Posten legger om 149 postkontor til Post i Butikk etter at Stortinget gir klarsignal. Endringen fører til at det i løpet av 2013 og 2014 vil gjenstå 30 postkontor i Norge, mens antall Post i Butikk øker til cirka 1400.
 • 2016: Ny postlov åpner det norske postmarkedet for full konkurranse. Posten avvikler brevomdeling lørdager. 
 • 2017: Nytt ambisiøst klimamål settes: Konsernet skal kun benytte fornybare energikilder i bygg og kjøretøy innen 2025. 
 • 2018: "Elskede by", et samarbeid om utslippsfri levering i bykjerner blir lansert. En rekke nye tjenester lanseres, deriblant Chatbot for kundeservice, digitalt frimerke og mulighet til å sende fra egen postkasse. 
 • 2019: Konsernet blir kåret til Norges mest innovative bedrift av en fagjury i regi av magasinet "Innomag". 
 • 2020: Pakkeboks blir lansert som leveringsalternativ. Levering av brev legges om til annenhver dag. 
 • 2021: Shelfless, en av konsernets største enkeltsatsninger, blir lansert. Nye klimamål godkjennes av STBi, utslippskutt settes i tråd med Paris-avtalen. Det blir utstedt grønne obligasjoner for en milliard norske kroner. 
 • 2023: Konsernets navn endres fra Posten Norge AS til Posten Bring AS.