Postens historie

Den 17. januar 1647 ble Postverket opprettet av Hannibal Sehested – dansk stattholder i Norge. Nederlenderen Henrik Morian fikk enerett til å drive Postverket mot en årlig godtgjørelse.

Milepæler i Postens historie:

 • 1647 Postverket opprettes.
 • 1758 De fleste «postbøndene» får lønn, og ordningen med poståpnerier blir formalisert.
 • 1814 Norge har 25 postkontor, 6 postekspedisjoner og 97 poståpnerier.
 • 1827 Postverket blir landets første dampskipsreder ved anskaffelse av «Constitutionen» og «Prinds Carl» for å bedre postgangen langs kysten og til utlandet.
 • 1827 Pakkeposttjenesten blir formelt innført.
 • 1854 Posten er med ved etableringen av den første jernbanen fra Christiania til Eidsvoll. Jernbaneloven fra 1848 la til grunn at posten skulle sendes med jernbanen og at poståpneriene skulle legges til stasjonene.
 • 1855 Det første norske frimerket blir utgitt.
 • 1855 Første telegraflinje mellom Christiania og Drammen. Der telegraflinjene sluttet, overtok Posten.
 • 1872 Postkortet introduseres.
 • 1871 Ny postlov innfører forenklet prissystem med innenlands porto, postbokser på postkontorene og postkasser på adressatenes dører.
 • 1885 Landposttjenesten etableres.
 • 1893 Hurtigruten etableres til Nord-Norge, og Posten er med om bord.
 • 1903 Den første frankeringsmaskinen blir tatt i bruk. Den var en norsk oppfinnelse.
 • 1920 Første offisielle flyrute åpnes, og Posten er med.
 • 1943 Norge får postgiro.
 • 1950 Norges Postsparebank opprettes.
 • 1952 Ny postkasselov definerer at alle skal ha postkasse.
 • 1968 Postnummer innføres for å kunne håndtere store postmengder.
 • 1976 Oslo postterminal og Postgirobygget tas i bruk. Bygges om i 2003.
 • 1984 Overgang fra innholdsbasert klassifisering av brevpost til prising etter fremsendingstid; A-, B- og C-post.
 • 1995 Postbanken etableres som frittstående bankvirksomhet etter sammenslåing av Postbanken og Postgiro.
 • 1995 Statens Datasentral (SDS) kjøpes av Posten, fusjoneres med Postens Datasentral og får navnet Posten SDS (nå Evry).
 • 1996 Posten går fra å være forvaltningsbedrift til å bli statsaksjeselskap 1. desember med «begrenset ansvar»: Posten Norge BA.
 • 2000 Postens planer for omlegging av postkontor til Post i Butikk blir godkjent av Stortinget.
 • 2000 Posten kjøper OSC/Wajens og vil satse på tyngre gods.
 • 1998-2000 Posten kjøper budbilfirmaet TSI og blir størst i Norden på ekspress. Fra 2003 omprofilert til Box.
 • 2001 Posten SDS omorganiseres og endrer navn til ErgoGroup.
 • 2002 Stortinget omgjør Posten til rent aksjeselskap 1. juli: Posten Norge AS.
 • 2002 Posten kjøper CityMail og tar opp konkurransen på det svenske postmarkedet.
 • 2003 Postmuseet flyttes til Maihaugen på Lillehammer.
 • 2006 Posten kjøper Frigoscandia, OptiMail AB og etablerer CityMail i Danmark.
 • 2004 Posten kjøper Nor-Cargo.
 • 2005 Posten inngår ny avtale med DnBNOR/Postbanken om formidling av banktjenester fram til 2013.
 • 2006 ErgoGroup kjøper norske Allianse ASA og svenske SYSteam.
 • 2007 Posten kjøper den svenske transport- og logistikkgruppen Transflex.
 • 2007 Grunnsteinen for Østlandsterminalen og Robsrud i Lørenskog legges ned av samferdselsminister Liv Signe Navarsete og konsernsjef Dag Mejdell.
 • 2007 ErgoGroup kjøper Bekk Consulting.
 • 2008 Lanserer ny merkevare, Bring, og moderniserer Posten-logoen.
 • 2008 Starter omlegging av 124 postkontor til Post i Butikk etter klarsignal fra Stortinget.
 • 2008 Bring Citymail ekspanderes geografisk i Sverige til 52% husstandsdekning.
 • 2009 Mer brev og post overføres fra veitransport til jernbane. Brev og pakker fra Oslo – Bergen flyttet til jernbanen.
 • 2009 Posten kutter ut reklamedistribusjon på fredag og lørdag for å tilpasse kapasiteten til volumfall.
 • 2009 Systematisk HMS-satsing gir innsparinger på fremtidige pensjons- og forsikringsavtaler tilsvarende 100 millioner kroner årlig.
 • 2009 Bring setter opp eget godstog mellom Oslo og Rotterdam – og oppnår store miljøgevinster av å flytte transportene fra vei til bane.
 • 2009 Bring Citymail Danmark innstiller postdistribusjon i København.
 • 2010 Nytt postkontorkonsept lanseres for å tilpasse postkontorene til nye kundebehov og mindre trafikk.
 • 2010 29. januar åpner Postens Østlandsterminal – og Kong Harald står for den offisielle åpningen.
 • 2011 Bring Frigo kjøper Coldspeds svenske fryselagervirksomhet av Schenker AB.
 • 2011 Norges nye digitale postsystem, Digipost, blir åpnet 4. april.
 • 2011 Posten Norge kjøper de svenske logistikkforetakene Ytrans og Intertranspedia.
 • 2011 Posten Norge kjøper Toms Transport & Budservice, som skal bli en del av Bring Express.
 • 2011 Samferdselsdepartementet forlenger Postens konsesjon med ett år til 31. desember 2012.
 • 2012 Posten oppretter en egen divisjon for e-handel for å ta en ledende nordisk posisjon i dette sterkt voksende markedet.
 • 2012 Posten legger om 149 postkontor til Post i Butikk etter at Stortinget gir klarsignal. Endringen fører til at det i løpet av 2013 og 2014 vil gjenstå 30 postkontor i Norge, mens antall Post i Butikk øker til cirka 1400.