Norges Postmuseum, Maihaugen, Lillehammer
Foto: Norges Postmuseum

Bibliotek

Norges Postmuseums bibliotek kan besøkes etter avtale.

Postmuseets bibliotek er et spesialbibliotek for posthistorie og filateli. Mye av litteraturen er registrert og søkbar i Oria, men det gjenstår fortsatt mye arbeid med retrospektiv registrering. Vi arbeider aktivt med å oppdatere og komplettere samlingen, og vi har løpende abonnement på ca. 70 tidsskrifter samt kataloger fra Michel og AFA.

Den posthistoriske litteraturen har hovedvekt på Norden, med en stor andel lokalhistorisk litteratur.

Vi har mye unikt materiale som bl.a. omfatter sirkulærer tilbake til 1815, reglement, portotakster og dampskipsruter. Postmuseet har også overtatt Paul Jensens boksamling.

Biblioteket kan besøkes etter avtale. En del av det historiske materialet kan kun benyttes på biblioteket, men mye lånes ut via fjernlånssamarbeidet til andre bibliotek.