Norges Postmuseum, Maihaugen, Lillehammer
Foto: Norges Postmuseum

Norges Postmuseums bibliotek kan besøkes etter avtale.

Postmuseets bibliotek er et spesialbibliotek for posthistorie og filateli. Mye av litteraturen er registrert og søkbar i Oria, men det gjenstår fortsatt mye arbeid med retrospektiv registrering. Vi arbeider aktivt med å oppdatere og komplettere samlingen, og vi har løpende abonnement på ca. 70 tidsskrifter samt kataloger fra Michel og AFA.

Den posthistoriske litteraturen har hovedvekt på Norden, med en stor andel lokalhistorisk litteratur.

Vi har mye unikt materiale som bl.a. omfatter sirkulærer tilbake til 1815, reglement, portotakster og dampskipsruter. Postmuseet har også overtatt Paul Jensens boksamling.

Biblioteket kan besøkes etter avtale. En del av det historiske materialet kan kun benyttes på biblioteket, men mye lånes ut via fjernlånssamarbeidet til andre bibliotek.

Digitaliserte publikasjoner

Norges Postmuseum arbeider med å tilgjengeliggjøre samlingene. Her finner du lenker til de av Postens sirkulærer og annet materiale som er digitalisert.

Eksterne lenker

Her finner du lenker til Posten, andre postmuseer, posthistorie og filateli.

Postpensjonister digitaliserer

Postpensjonister fra Lillehammer hjelper Norges Postmuseum med å gjøre samlingene tilgjengelig på Internett.

Postens sirkulærer på nett

Et samarbeid mellom Norges Postmuseum og Statsarkivet i Bergen har nå resultert i skanning av Postens sirkulærer fra 1858 til 1940. Dermed er et omfattende kildemateriale tilgjengeliggjort.

Publikasjoner

Her finner du informasjon om Norges Postmuseums prosjekter og publikasjoner.