Poststedsdatabasen

Her kan man søke etter postnummer, stedsnavn eller kommune. Poststedsdatabasen, som er tekstbasert er i første rekke ment for de som er interessert i lokalhistorie, lokal posthistorie og filateli.

Formålet med Poststedsdatabasen er å tilgjengeliggjøre Postmuseets samlinger og kunnskap. Indirekte vil også de som gransker navneskikker eller de som er interessert i kommunikasjons- og samferdselsutvikling finne interessante opplysninger i dette materialet.

Poststedsdatabasen er tilgjengelig på en løsning som heter KulturNav. Nettstedet er koblet opp mot Digitalt Museum, i tillegg til poststedsinfo får brukere også bilder og stempelavtrykk. 

Poststedsdatabasen er tilgjengelig her