Postpensjonister digitaliserer

Postpensjonister fra Lillehammer hjelper Norges Postmuseum med å gjøre samlingene tilgjengelig på Internett.

Nå er pensjonistene i gang med å digitalisere og legge ut museets samling av stempelavtrykk på Digitalt Museum. Pensjonistene gjør også en fantastisk innsats med å transkribere og skrive av de aller eldste sirkulærene i Norges Postmuseums bibliotek.

De eldste sirkulærene

Foreløpig er det årene 1815-1816, 1820-1824 og 1825-1829 som er gjennomgått, men arbeidet fortsetter kontinuerlig. Det er et møysommelig og tidkrevende arbeid som ligger bak det resultatet som nå foreligger. Noe av det håndskrevne materialet har vært transkribert tidligere, men nå er også den trykte gotiske teksten transkribert, og alt er satt sammen i riktig rekkefølge. Det gjør det mye enklere å finne fram i materialet. Dette vil også føre til en mindre belastning på de skjøre dokumentene. Først og fremst er tilgjengeligheten nå sikret for alle brukere av dette viktige kildematerialet.

Stempelavtrykk

Takket være en flott innsats fra postpensjonistene i Lillehammer, startet vi i 2009 arbeidet med å digitalisere og tilgjengliggjøre vår samling av stempelavtrykk. De digitaliserte avtrykkene legges ut på Digitalt Museum.

Samlingen av stempelavtrykk, som er ganske omfattende, er dog ikke komplett. Blant annet mangler en del avtrykk fra mindre poststeder.

Samlingen består av avtrykk fra poststeder i hele Norge. Både postkontorer, poståpnerier, brevhus og ekspedisjoner på tog og båt er representert. Arbeidet som postpensjonistene gjør er svært verdifullt for museet. I tillegg til å digitalisere stempelavtrykk, registrerer de både foto og gjenstander, samt transkriberer tidlige sirkulærmeldinger.