Norges Postmuseum, Maihaugen, Lillehammer

Her finner du informasjon om Norges Postmuseums prosjekter og publikasjoner.

Følelser i flyt

En del av Norsk Kulturråd sin satsing på å styrke den samtidshistoriske forskningen ved museene.

Den postale reisetjenesten 1838 - 1991

Boken gjøre rede for et viktig kapittel i norsk samferdselshistorie. Den forteller om arbeidet og livet om bord i reisende postekspedisjoner på tog og båt.

Postens bygninger gjennom tidene

Posten har satt bygningsmessige spor etter seg over hele Norge. I den lanserte landvernsplanen for Posten Norge AS, "Praktisk og praktfullt - Postens bygninger gjennom tidene", kan du lære mer om et utvalg av postgårdene rundt om i landet. Mange av postgårdene er viktige eksempler på byggeskikk og arkitektur i sin samtid.

På høygir i lavblokk

Etter over tre hundre år med manuell postsortering i Norge sto Oslo postterminal i 1976 klar som den første postterminal i landet for mekanisk sortering.

En reise på Nordens eldste postveier

Bok om de eldste postveiene i Norden.