Postens sirkulærer på nett

Et samarbeid mellom Norges Postmuseum og Statsarkivet i Bergen har nå resultert i skanning av Postens sirkulærer fra 1858 til 1940. Dermed er et omfattende kildemateriale tilgjengeliggjort.

Digitalisering av sirkulærene har hatt høy prioritet i arbeidet med å gjøre Norges Postmuseums samlinger lettere tilgjengelig. De er nå lagt ut på Arkivverkets nettsider: Sirkulærer 1858-1940

Postens sirkulærer utgjør et betydelig kildemateriale for alle som interesserer seg for posthistorie. Her gis det omfattende og detaljerte opplysninger om alt som berører posten i Norge, fra portotakster til dampskipsruter.

Les alle digitaliserte publikasjoner under Postens sirkulærer.  

 

Foto: Norges Postmuseum

 

Postmuseet vil fortsette arbeidet med digitalisering også av de eldre sirkulærene, men dette er skjørt materiale som må behandles skånsomt.