Postens sirkulærer

Vi har hatt sirkulærer som gjelder Postvesenet helt fra dansketiden. Sirkulærene inneholder flere typer informasjon, det kunne være meldinger om nye frimerker, om postgangen, økonomi, personalsaker og mye annet. 

 

Sirkulærer 1856-1959 
Statsarkivet i Bergen har i samarbeid med Norges Postmuseum på Lillehammer skannet Postens sirkulærer.