De eldste sirkulærene

Foreløpig er det årene 1815-1816, 1820-1824 og 1825-1829 som er gjennomgått, men arbeidet fortsetter kontinuerlig. Det er et møysommelig og tidkrevende arbeid som ligger bak det resultatet som nå foreligger. Noe av det håndskrevne materialet har vært transkribert tidligere, men nå er også den trykte gotiske teksten transkribert, og alt er satt sammen i riktig rekkefølge. Det gjør det mye enklere å finne fram i materialet. Dette vil også føre til en mindre belastning på de skjøre dokumentene. Først og fremst er tilgjengeligheten nå sikret for alle brukere av dette viktige kildematerialet.