Norges Postmuseum / Utforsk samlingene / Bibliotek / Publikasjoner / Den postale reisetjenesten 1838 - 1991

Den postale reisetjenesten 1838 - 1991

Boken gjøre rede for et viktig kapittel i norsk samferdselshistorie. Den forteller om arbeidet og livet om bord i reisende postekspedisjoner på tog og båt.

Boken, "Den postale reisetjenesten 1838 - 1991", er Maihaugens årbok for 2006. Den gjør rede for en viktig del av norsk samferdselshistorie.

Boken forteller om livet om bord i ambulerende postekspedisjoner på tog og båt i Norge. Dette var i sin tid en svært effektiv ordning. Post ble sortert mens den var underveis til bestemmelsesstedet. I boken får vi vite mer om hvordan det var å arbeide på disse ekspedisjonene, hvilke holdninger som preget dem som jobbet der, vi får vite mer om uenigheter mellom de ulike personalgruppene, hvilke arbeidsoppgaver som ble utført av hvem, og hvordan samspillet i det tette arbeidsfellsskapet fungerte. Det hele er fortalt av postfolkene selv. Leseren vil finne mye humor og gode historier.

Foto: Norges Postmuseum

Boken, som koster kr. 220,- , kan bestilles via e-post fra butikken på Maihaugen: post@maihaugen.no eller fra frimerketjenesten@posten.no

Opplaget er begrenset.