Følelser i flyt

En del av Norsk Kulturråd sin satsing på å styrke den samtidshistoriske forskningen ved museene.

29. april ble hovedprosjektet "På sporet av den tapte samtid", med delprosjektet "Følelser i flyt" avsluttet med seminar, paneldebatt og boklansering.

Elleve museer har samarbeidet gjennom tre år med et bredt spekter av temaer som alle utfordrer etablerte praksiser og fortellinger. Maihaugen, ved Postmuseet, har samarbeidet med Norsk Telemuseum om prosjektet "Følelser i flyt

Historiker Helge Sognli ved Maihaugen har undersøkt hvorfor vi foretrekker noen medier fremfor andre når vi skal formidle følelser skriftlig.

Array

Temaet for dette prosjektet har vært mediert emosjonell kommunikasjon pr. brev, mobiltelefon og Internett. Etnolog Nina Bratland ved Norsk Telemuseum har sett nærmere på nettdating, mens historiker Helge Sognli ved Maihaugen har undersøkt hvorfor vi foretrekker noen medier fremfor andre når vi skal formidle følelser skriftlig. Prosjektet resulterte i to artikler; "Nettmøter" og "Kjærlighetens budbringer - digitalt eller på papir", som begge finnes i boken "På sporet av den tapte samtid".

Publikasjonen kan bestilles hos Norsk Kulturråd