På høygir i lavblokk

Etter over tre hundre år med manuell postsortering i Norge sto Oslo postterminal i 1976 klar som den første postterminal i landet for mekanisk sortering.